logo
English

Vidinis kiemelis

Maistas čia kalba. Kiekvienas patiekalas ir gėrimas turi savo istoriją ir dovanoja pašnekesio temas. Subtili muzika, begalo jaukus ir ramus vidinis kiemelis, sukuria jaukią restorano atmosferą, kurią Jūs tikrai pamėgsite.


The inner yard  

Food here speaks for it self.
Each dish and drink has its own story and it gives topics
that you can talk about. Subtle music, very cozy and quiet
inner yard creates a cozy atmosphere of the restaurant,
which you will surely love.
Grįžti atgal
Back